HAKKIMIZDA

Creating a great tomorrow for everyone

İSG

KAMACIOĞLU Şirketler Grubu, en üst kalitede üretim faaliyetlerini yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında saymaktadır. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini beyan ve taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKASI

Kamacıoğlu Sirketler Grubu, en üst kalite seviyesinde üretim faaliyetlerini yürütürken doğal çevrenin korunmasını da amaç edinmiştir.Bu bağlamda faaliyetimiz bulunan her alanda, gelecek nesillerden ödünç aldığımız çevre ile ilgili olarak aşağıda ki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz.

SOSYAL SORUMLULUK

İşletmeler, sadece üretim ve satış yapan klasik kuruluşlar değil, halka karşı sosyal sorumluluğu olan çağdaş kuruluşlar olmak durumundadırlar. Bu sosyal sorumluluğun ana hatları da doğaldır ki, içinde faaliyet gösterilen ulusların kültürlerinden etkilenmektedir. Kamacıoğlu Şirketler Grubu olarak yıllardır çok sektörlü, geniş bir faaliyet alanında hizmette bulunduğumuzdan, toplumla aramızda sağlıklı iletişim kanalları da tabii ki bir bireylere birebir fayda sağlayabilecek alanları kapsamalıdır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Kamacıoğlu Şirketler Grubu olarak, halen bizimle çalışan ve bizimle çalışmayı isteyen arkadaşlarımız sahip oldukları güncel çağdaş bilgilerle donanımlı, dinamik ve yaratıcı özelliklerini dikkate alarak geleceklerini beklentilerine göre şekillendirirken yürütmekte oldukları görevlerde başarılarını ve verimlerini arttırıcı eğitim fırsatları ve imkanları yaratmak ilk ve temel yaklaşımımızdır. Şirketimiz insan odaklı yönetim anlayışı içerisinde, çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimle birlikte, zihinsel yetenekleri, kişilik özellikleri, kendilerini geliştirme düzeyleri, işlerinde ilerleme ve üst düzeylere gelme istekleri dikkate alınarak kariyer planlarına yön vermektedir. Bununla çalışanlarımızın iş doyumunu, şirkete bağlılığını ve şirket içi hareketliliğini sağlamaktayız.